Деканат

 

          Степанова Тетяна Михайлівна
декан факультету  педагогічної та соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор
                 Бабаян Юлія Олександрівна
заступник декана з організації освітнього процесу, доцент кафедри  соціальної  педагогіки і соціальної роботи
       Іванець Наталія Володимирівна
заступник декана з організації освітнього процесу, доцент кафедри початкової освіти

ФУНКЦІЇ ДЕКАНАТУ:

 – організація виконання освітньо-професійних програм за напрямками і спеціальностями факультету;

– здійснення обліку контингенту студентів факультету;

 – здійснення обліку навчальної успішності студентів факультету;

– контроль за дотриманням встановлених ліцензованих обсягів за напрямами і спеціальностями факультету;

– забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

 – організація і проведення всіх видів контролю знань студентів факультету;

– контроль за дотриманням студентами та викладачами розкладів навчальних занять, підсумкового контролю, консультацій викладачів;

–  підготовка матеріалів для призначення стипендій студентам;

– підготовка інформації для замовлення виготовлення студентських квитків, документів про освіту та додатків до них;

– забезпечення організації роботи державних екзаменаційних комісій на факультеті;

– інспектування проходження всіх видів практик студентів факультету;

– організація профорієнтаційної роботи;

– організація роботи зі сприяння випускниками факультету у працевлаштуванні після завершення навчання;

– організація планування кафедрами факультету навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи та звітності за ії виконання;

–  ведення навчально-облікової документації;

– проведення заходів щодо забезпечення безпеки життя та здоров’я студентів та співробітників факультету.