Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи


Історія кафедри

Підготовка фахівців за напрямом «Соціальна робота» в МНУ імені О.В. Сухомлинського почалась з 1 вересня 2010 році на базі кафедри «Соціальної педагогіки та соціальної роботи», завідувач кафедри Старіков І. М., доктор педагогічних наук, професор.

     З 1 вересня 2011 року – була створена окрема кафедра «Соціальної роботи», завідувач кафедри Букач М.М., доктор педагогічних наук, професор, а 1 вересня 2015 року кафедра «Соціальної роботи» була  перейменована у кафедру «Музичного мистецтва та соціальної роботи».

    У  вересні 2016 року кафедра знову отримала свою назву – кафедра «Соціальної роботи», зав. каф. Букач М.М.

З  вересня 2017 року  виконувати обов’язки завідувача  кафедри призначено  Клименюк Н.В., кандидата педагогічних наук, доцента, а з вересня 2018 р. –  Ярошенко В.Н., кандидат політичних наук, доцент.

У 2020 році кафедра соціальної роботи ввійшла у склад факультету педагогічної та соціальної освіти і змінила назву на кафедру «Соціальної педагогіки і соціальної роботи».Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська І. П. склад кафедри – 6 осіб, з яких 2 доктора педагогічних наук, професора, 3 кандидата педагогічних наук, доцента, 1 викладач, який працює над темою кандидатської дисертації.

Склад кафедри

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук (2009), професор (2011).      

Освіта – Уманський державний педагогічний інститут імені П.Тичини (1993-1997 рр.).  Педагогічний факультет. 

Кваліфікація: «викладач педагогіки та психології».  Докторантура Уманського державного педагогічного університету  імені П.Тичини (2004 – 2007 р.р.) за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2009 році захистила докторську дисертацію у спеціалізовані вченій раді Луганського національного університету імені Т.Шевченка зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві». Присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Соціалізація особистості», «Соціальна педагогіка», «Соціальна психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки», «Актуальні проблеми  сучасного дитинства».

Коло наукових інтересів: соціалізація особистості, дитинство в сучасному соціумі, дитяча та молодіжна субкультура як чинник соціалізації особистості, особливості соціального становлення особистості в різних умовах життєдіяльності.

Автор понад 100 наукових праць у галузі соціальної педагогіки, теорії та методики виховання та соціалізації дітей, підготовки майбутніх фахівців, зайнятих у сфері соціально-педагогічної роботи, найвагомішими серед яких є монографії: «Соціалізація дітей у навчально-виховних комплексах “Дошкільний навчальний заклад – школа”» (2004), «Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід» (2009) «Соціалізація та виховання дітей дошкільного віку: теоретичні аспекти та методичний супровід» (2013), «Соціалізація особистості у сучасному соціокультурному середовищі: гендерний аспект» (2019).

Член спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Керівник наукової школи «Педагогіка соціалізації дітей і молоді», інтереси науковців якої спрямовані на дослідження актуальних проблем за науковими напрямами: соціальна педагогіка, дошкільна освіта та теорія і методика професійної освіти. Під керівництвом І. П. Рогальської-Яблонської захищено 15 кандидатських і 4 докторських дисертації.Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2015).

Контактна інформація: Електронна адреса: inna 2710um@gmail.com

Султанова Наталя Вікторівна – доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія педагогіки, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Стаж роботи – 5 років у Державному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (завідувач методичним кабінетом), 10 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського, загально-педагогічний – 16 років. Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: історія соціальної педагогіки та соціальної роботи; соціально-педагогічні та реабілітаційні технології.

Публікації. У переліку публікацій понад 90 наукових праць, зокрема навчально-методичний посібник «Етика соціально-педагогічної діяльності» (2013), навчальний посібник «Діяльність інтернатних закладів освіти в Україні (друга половина ХХ століття)» (2018), методичні посібники у співавторстві «Рекомендації щодо застосування реабілітаційних методик у роботі центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (2012), «Гендерна рівність та протидія насильству» (2015), одноосібна монографія «Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах освіти України  (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2018), колективні зарубіжні монографії (2018, 2019, 2020) та інші навчально-методичні й наукові видання.

Викладає дисципліни: Технології соціально-педагогічної роботи; Інклюзивна  освіта; Методика проведення тренінгів; Етика соціально-педагогічної діяльності; Соціальна робота з різними групами клієнтів; Паблік-рілейшнз в соціальній роботі; Соціальна профілактика.

Контактна інформація: sultanovanv@ukr.net

Бабаян Юлія Олександрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук.
Вчене звання –Доцент. Стаж роботи — Науково-педагогічний стаж 23 роки

У 1994 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання.  Миколаївський державний педагогічний інститут, 1996 р. Спеціальність практична психологія.

Кваліфікація – учитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти. У вищих навчальних закладах (19 років – з 1994 року до т/ч).

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології.

Коло наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді. Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: «Соціальна психологія з історією психології», «Практична психологія», «Психологія загальна, вікова і педагогічна з психодіагностикою». Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Рехтета Любов Олександрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (2003) .Вчене звання – доцент (2006).Стаж роботи – загальний – 41 років, науково-педагогічний – 29 років.

Освіта – Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Д.Белінського (1975-1979 рр.).  Фізико-математичний факультет.

Кваліфікація: «вчитель математики». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізовані вченій раді в Інституті проблем виховання АПН України зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності». Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Корпоративна культура керівника соціальної сфери», «Культура праці працівника соціальної сфери», «Соціальна робота в зарубіжних країнах», «Математика» для спеціальності початкова освіта.Коло наукових інтересів: громадянське виховання здобувачів освіти, логіко-математична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, до формування культури здорового способу життя здобувачів початкової освіти.

Автор понад 40 наукових праць у галузі логіко-математичної підготовки студентів, здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, громадянського виховання здобувачів освіти.Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005). Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2016).

Контактна інформація: Електронна адреса: rekhtetalo@gmail.com

Яценко Ліана Вікторівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (2007).

Вчене звання – доцент (2012).Стаж роботи – загальний – 30 років, педагогічний – 24 роки, науково-педагогічний – 13 років.

Освіта – Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією. У 1994 році закінчила повний курс згаданого інституту за спеціальністю «Біологія та хімія», природничий факультет. 

Кваліфікація: «вчитель біології та хімії». Аспірантура в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2002 – 2006 р.р.).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізовані вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України (м.Київ) зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Педагогічні умови підготовки старшокласників до сімейного життя в процесі гендерного виховання». Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2013 році закінчила відділення післядипломної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за за спеціальністю «соціальний педагог». Кваліфікація: «соціальний педагог. Практичний психолог у навчальних закладах»

Коло професійних інтересів:викладання дисциплін «Соціальна гендерологія», «Професійне спілкування у соціальній сфері».

Коло наукових інтересів: гендерні дослідження, гендерна соціалізація дітей у сім’ї та сучасному оточенні, соціалізації особистості, соціальний супровід сім’ї,  формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти. Автор понад 80 наукових праць у галузі соціальної педагогіки, теорії й методики виховання особистості, підготовки сучасної молоді до сімейного життя та відповідального батьківства, формування здорового способу життя та відповідального ставлення до здоров’я, підготовка майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери. Найвагомішими серед яких є навчально-методичний посібник: «Гендерні особливості підготовки старшокласників до сімейного життя» (2009), колективні монографії: «Професіоналізм майбутнього соціального педагога» (2015) «Формування відповідального ставлення до здоров’я підростаючої особистості» (2018).Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012) та нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2019).

Контактна інформація: Електронна адреса: lianayatsenko72@gmail.com

Білик Руслана Миколаївна – викладач  кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Освіта – Національний університет біоресурсів і природокористування України (2008-2013 рр.).  Педагогічний факультет.Кваліфікація: магістр соціальної педагогіки. Переможець ІІ етапу Всеукраїнської  студентської олімпіади з педагогіки – диплом 3-го ступеню (м. Умань, 2010 р.), учасник ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (м. Кременчук, 2012 р.).

Аспірантура Уманського державного педагогічного університету  імені П.Тичини (2014 – 2017 р.р.) за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу».

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Соціалізація особистості», «Інклюзивна освіта».Коло наукових інтересів: особливості соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, соціально-психологічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку.


Контактна інформація: Електронна адреса: starostischa@gmail.com