НАШ УНІВЕРСИТЕТ

dbYNKY3BJfs

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут; подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому у 2010 р. надано високий статус національного.

Ректор університету – Будак Валерій Дмитрович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПН України, почесний громадянин м.Миколаїв.

У структуру університету входить сім факультетів та коледж. Навчально-виховний процес здійснюють 28 кафедр. Університет проводить підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

На базі історичного факультету Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського створено постійно діючу археологічну експедицію дослідження городища «Дикий сад», яке визнано унікальним для періоду фінальної бронзи на теренах України. Також студенти, під керівництвом провідних археологів України, проводять дослідження античних пам’яток Ольвії, Березані тощо. В університеті відкрито Центр дослідження підводної культурно-історичної спадщини України категорії ІІ під егідою ЮНЕСКО.

В університеті діють аспірантура та докторантура; функціонують спеціалізовані вчені ради: К 38.134.01 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – історія України; К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

Щорічно збільшується перелік навчальних закладів та наукових установ, з якими університет співпрацює в рамках укладених угод (понад 60). Із вересня 2008 р. університет став членом Великої хартії університетів (Magna Charta), у січні 2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти. Зростає число публікацій викладачів у виданнях, що входять до науковометричної бази Scopus.

Підвищення якісного рівня наукових досліджень забезпечується участю вчених університету в програмах Європейського Союзу, насамперед Еразмус+ та Горизонт-2020. Спільно з партнерами із Франції, Німеччини, Великої Британії, Узбекистану, Ірландії, Фінляндії.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського працює над впровадженням проектів:

1) Еразмус + у рамках проекту Темпус стосовно вдосконалення навчання англійської мови на основі впровадження он-лайн технологій.

1.1.544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University ِDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя») з 2015 по 2018 рр.;

1.2.Erasmus+ Programme Inter – institutional agreement mnu Erasmus Code 933514712 (для викладачів та студентів). Стажування та мобільність професорсько-викладацького складу та студентів (Астонський університет); 2016 – 2020 рр. м. Бірмінгем, Велика Британія.

2) Еразмус+ 8574064 – EPP-1-2016-1LT-EPPKA2-CBHE-SP (Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок, академічного письма на регіональному рівні України» (DocHub)); 2016 – 2022 рр.).

3) Грантова програма Fulbright Program «Спеціаліст з викладання англійської мови» (English Language Fellow Program) відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні (2017 – 2019 рр.).

Підписана також Партнерська угода про розробку докторських програм і вдосконалення академічного письма, на черзі – Партнерська угода з ученими Франції, Ірландії, Фінляндії, Литви про виконання цього проекту. Таким чином, виникає можливість вивести освітні програми підготовки докторів філософії в нашому університеті на європейський рівень якості та відповідальності.

Студенти магістратури факультету іноземної філології у рамках виконання проекту Еразмус+ за угодою навчалися та проходили стажування в Астонському університеті протягом (м. Бірмінгем, Велика Британія); 2017 – 2019 рр.). Протягом 2017 – 2018 рр. 13 викладачів та 15 студентів пройшли закордонне стажування у вищих навчальних закладах Європи. Викладачі отримали індивідуальні гранти на проведення досліджень, які стосуються ключових питань української історії (зокрема, Голодомору), діяльності німецьких та єврейських спільнот нашого краю, археологічних досліджень тощо. Вбачаємо в цьому запит світового співтовариства на результати нашої науково-дослідницької роботи, певну капіталізацію академічного персоналу університету, можливості впровадження наукового продукту в світі.

Узгоджено Меморандум про академічний обмін із китайським Жейджянським кораблебудівним коледжем, студенти якого вивчатимуть у нас філологію.

DSC_0515

В університеті видається збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» з педагогічних, історичних, економічних наук, а також науковий журнал «Геометричне моделювання та інформаційні технології».

В університеті діє відділ практик та працевлаштування; проводиться робота по розширенню баз практик, укладанню угод щодо їхнього проведення та подальшого працевлаштування випускників. Зростає питома вага практик у навчальному процесі.

Працює приймальна комісія університету, створено оперативний штаб із питань вступної кампанії, своєчасно виконуються всі заходи по забезпеченню вступників та громадськості необхідною інформацією. Розроблена й діє технологічна карта проведення вступної кампанії.

Матеріально-технічну базу навчального закладу становлять 13 навчальних корпусів, у тому числі два лабораторних корпуси (навчальна площа 35383,4 кв. м.), три гуртожитки (загальна площа 18773,7 кв. м.); 179 аудиторій та лабораторій, 18 комп’ютерних лабораторій, 5 спортивних залів (ігрові та спеціалізовані), оснащені сучасним обладнанням та тренажерами, спортивні майданчики, військовий полігон, тир. На даний час, у зв’язку з проведенням капітального ремонту, навчальний процес у навчальному корпусі № 5 призупинено. Є власний спортивно-оздоровчий табір «Моряна», розташований на березі Чорного моря (на 70 місць). 3 навчальні корпуси, що знаходяться у м. Первомайськ, надано в оренду військовій частині.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється на базі 9 навчальних корпусів та 3 науково-дослідних лабораторій: екологічна науково-дослідне лабораторія, науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія, науково-дослідна лабораторія морфологічних досліджень. Матеріально-технічна база університету відповідає ліцензійним умовам. Крім власних спортивних споруд університет орендує навчальне тактичне поле стрільбища, парашутно-десантний комплекс, спортивне містечко для забезпечення навчального процесу кафедри військової підготовки.

У навчальних корпусах функціонують: читальна зала на 244 посадкових місця; один буфет на 16 посадкових місць; сучасна актова зала площею 304,5 кв. м та актові зали у гуртожитках університету площею 389,5 кв. м.

До послуг студентів – три гуртожитки потужністю 1640 місць. На даний час, у зв’язку з проведенням капітального ремонту, гуртожиток № 1 закрито.

Бібліотека університету налічує 474667 примірників, складається із трьох абонементів: навчальної літератури, наукової літератури, абонементу факультету фізичної культури та спорту, абонементу кафедри військової підготовки, трьох читальних залів: основного, факультету фізичної культури та спорту, кафедри військової підготовки; сектору обслуговування студентів коледжу та кафедральних бібліотечних пунктів.

Два студенти магістратури університету у рамках виконання проекту Еразмус+ за угодою навчалися в Астонському університеті протягом І семестру 2017 р. (із січня до травня) (м. Бірмінгем, Велика Британія), ще два – перебуватили там на двотижневому стажуванні.

За І півріччя 2017 р. 16 викладачів університету пройшли закордонне стажування у вищих навчальних закладах Європи.

Вісім викладачів одержали індивідуальні гранти на проведення досліджень, які стосуються Голодомору в Україні, діяльності німецьких та єврейських спільнот нашого краю, археологічних досліджень тощо. Вбачаємо в цьому запит світового співтовариства на результати нашої науково-дослідницької роботи, певну капіталізацію академічного персоналу університету, можливості впровадження наукового продукту в світі.

Узгоджено Меморандум про академічний обмін із китайським Жейджянським кораблебудівним коледжем, студенти якого вивчатимуть у нас філологію, зокрема іноземні мови.