Наші переваги

– Фундаментальна фахова підготовка, застосування сучасних освітніх технологій;

– Функціонування аспірантури за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії”;

– Професійне вдосконалення під час проходження педагогічної практики в закладах освіти, у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, реабілітаційних центрах;

– Належне матеріально-технічне забезпечення (аудиторії, Науково-дослідний центр розвитку ідей В.О. Сухомлинського, Навчальна лабораторія з методик початкової освіти, Кімната-лабораторія для роботи з дітьми 3-7-х років життя);

– 100 % працевлаштування в заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, в заклади соціального захисту населення;

– конкурентоспроможні на ринку праці фахівці початкової освіти, дошкільної освіти,
соціальної роботи;

– додаткове вивчення дисциплін за вибором студентів із переліку загальноуніверситетських дисциплін;

– додаткове вивчення іноземної мови;

– можливість навчатися та працевлаштуватися за кордоном та отримати подвійний диплом;

– військова кафедра;

– 100%  забезпечення гуртожитком

ОСВІТНЄ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ДІЇ!

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського виграв міжнародний ГРАНТ!

Відтепер на факультеті педагогічної та соціальної освіти на спеціальності «Дошкільна освіта» будуть навчатися китайські студенти. За міжнародною програмою «подвійні дипломи» МНУ ім. В. Сухомлинського буде здійснювати набір китайських студентів із 2021 по 2025 рр. по 120 осіб щорічно за освітнім рівнем «Бакалавр». Відповідно, навчання студентів Китаю триватиме до 2029 р. Співпрацюючи з  китайським педагогічним університетом Шаньгки (провінція Хенань), наші студенти будуть мати можливість ближче ознайомитися з культурою Китаю, а китайські студенти – з культурою, традиціями українського народу.

Обираючи для своїх студентів заклад вищої освіти в Україні, Міністерство освіти Китаю звертало увагу на такі критерії: потужний професорсько-викладацький склад і час існування університету – не менше 50 років. Нашим китайським друзям дуже імпонувало те, що МНУ ім. В. О. Сухомлинського було засновано у 1913 році, а серед професорсько-викладацького складу спеціальності «Дошкільна освіта» є багато докторів педагогічних наук, професорів, заслужених працівників освіти України, лауреатів Державної премії України, які будуть навчати їхніх студентів, знайомити їх із педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського, ідеї якого активно впроваджуються в педагогічну практику Китаю.