Вступ за ступенем магістра

Спеціальність Екзамени
013 Дошкільна освіта.
Освітня програма «Дошкільна освіта»
  1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
  2. Фахове вступне випробування;
013 Початкова освіта.Освітня програма «Початкова освіта.»
  1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
  2. Фахове вступне випробування;

073 Менеджмент.
Освітня програма «Управління навчальним закладом»

  1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
  2. Фахове вступне випробування;