Спеціальності

БАКАЛАВР

на базі ПЗСО (11 класів)

013 Дошкільна освіта.
Освітня програма «Дошкільна освіта»

Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дошкільного навчального закладу

013 Початкова освіта.
Освітня програма «Початкова освіта»

Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти.Вчитель початкових класів ЗЗСО

231 Соціальна робота.
Освітня програма
«Соціальна робота. Соціальна інклюзія»

Освітня кваліфікація: бакалавр  із соціальної роботи/соціальної інклюзії.

Професійна кваліфікація: фахівець із соціальної роботи, вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю, асистент вчителя інклюзивних класів.

БАКАЛАВР

на базі ОКР молодшого спеціаліста

МАГІСТР

013 Дошкільна освіта.
Освітня програма «Дошкільна освіта»

Кваліфікація: Магістр дошкільної освіти

013 Початкова освіта.
Освітня програма «Початкова освіта. Соціальна педагогіка»

Кваліфікація: Магістр початкової освіти. Магістр соціальної педагогіки.

073 Менеджмент.
Освітня програма «Управління навчальним закладом»

Освітня кваліфікація: Магістр менеджменту

Професійна кваліфікація: керівник підприємства, установи, організації (у сфері освіти і виробничого навчання), керівник закладу освіти

013 Початкова освіта. Соціальна педагогіка.
Освітня програма «Початкова освіта. Соціальна педагогіка» (за скороченим терміном)

Освітня кваліфікація: бакалавр  із початкової освіти/соціальної педагогіки.

231 Соціальна робота.
Освітня програма «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (за скороченим терміном, денна форма)

Освітня кваліфікація: бакалавр  із соціальної роботи/соціальної педагогіки.

Професійна кваліфікація: фахівець із соціальної роботи, педагог соціальний.